Thông tin quan trọng

- Đối với tiền tệ Việt Nam đồng, bạn phải nạp tiền tối thiểu là 20,000 VNĐ
- Đối với tiền tệ USD, bạn phải nạp tiền tối thiểu là $1
- Vui lòng ghi đúng nội dung nạp tiền như phía dưới để hệ thống dễ dàng kiểm tra và cộng tiền giúp bạn.
- Chỉ ấn vào nút Nhắc admin ở phía dưới nếu bạn đã nạp tiền sai cú pháp, sai số tiền tối thiểu hoặc KHÔNG được cộng tiền sau thời gian dài.
- Bất kì vấn đề nào cần giải quyết, hãy chat với chúng tôi (dưới cùng bên phải) để được hỗ trợ ngay lập tức.


Chú ý:
Điều 1: Nếu ghi sai cú pháp (Nội Dung Nạp Tiền) thì tài khoản của bạn sẽ bị trừ 10% trên tổng số tiền đã nạp, trừ tối đa 50,000 VNĐ.

Điều 2: Nếu chat các nội dung liên quan đến vấn đề nạp tiền (ví dụ: ad nạp tiền giùm, ad check tiền, sao nạp tiền chưa được cộng, ...) tại hộp chat online ở trang chủ Tools1s thì tài khoản của bạn sẽ bị trừ 50% số tiền đang có trong tài khoản.

Điều 3: Nếu nạp tiền dưới số tiền tối thiểu thì bạn sẽ được hoàn trả 80% số tiền và tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Ngân hàng & Ví điện tử
Nội Dung Nạp Tiền: 'user_name' Tools1s

Ví điện tử
Thông tin tài khoản
Binance ID
- ID: 417611339
- Tên : Tools1s
PERFECT MONEY
- Tài khoản: U33424546
- Tên : TOOLS1S
MOMO
- Tài khoản: 0842901566
- Tên : TRUONG VAN HOANG
THESIEURE
- Tài khoản: tools1s
- Tên : TRUONG VAN HOANG
ZALOPAY
- Tài khoản: 0969031566
- Tên : TRUONG VAN HOANG
Ngân hàng
Thông tin chuyển khoản
ACB
- Số TK: 11393447
- Chủ TK : TRUONG VAN HOANG