Lưu ý: Không Bị Checkpoint 100%. Mặt khác, đối với một số ít tài khoản vẫn xảy ra checkpoint
  Khi sử dụng Token, nếu Token dễ die trong quá trình sử dụng thì bạn có thể dùng chức năng Fix die token tại đây để có được trải nghiệm tốt nhất với Token FB

Get Token Không Bao Giờ Checkpoint 100%


- Nên sử dụng địa chỉ IP, trình duyệt thường xuyên đăng nhập để tránh bị checkpoint tuyệt đối.
- Nếu sử dụng địa chỉ IP, trình duyệt lạ vẫn có thể xảy ra checkpoint