Hướng dẫn tạo tài khoản thử nghiệm trong Developer Facebook

1, Cách tạo tài khoản thử nghiệm Developer FB


- Truy cập : https://developers.facebook.com/apps.
- Nhấp vào "My apps" và "Create app".

(Tạo app dành cho developer)

- Điền tên, email cho app và ấn vào "Create app ID".

(Tạo app dành cho developer)

- Tiếp tục ấn vào "Roles" -> "Test User" để tạo tài khoản Facebook thử nghiệm.

(Tiến hành tạo tài khoản thử nghiệm)

- Ấn tiếp vào "Add" và "Create Test Users".

(Nhấp vào thêm user)(Nhấp vào tạo user)

- Vậy là bạn đã tạo xong tài khoản thử nghiệm trong Developer Fb mà không bị giới hạn số lần cũng như xác minh recaptcha.

(Tạo tài khoản thử nghiệm thành công)


2, Cách đổi mật khẩu tài khoản thử nghiệm


- Sau khi bạn đã có tài khoản thử nghiệm, để thuận tiện, bạn hãy đổi mật khẩu giống UID.
Để đổi mật khẩu bạn hãy sao chép "User ID" của tài khoản đó và nhấp vào nút "Edit".

(Thay đổi mật khẩu tài khoản)

- Dán mật khẩu và nhấp vào "Save" để hoàn tất thay đổi.

(Lưu thay đổi sau khi nhập mật khẩu)


Chúc bạn thành công!