Hướng dẫn lấy ID bài viết Facebook

1, Lấy ID bài viết của trang cá nhân, group, page


- ID bài viết có 2 dạng như sau:
  • 1358566857645460 (dạng 1)
  • 736149239887228_1358566857645460 (dạng 2)

- Để lấy ID bài viết thì bạn hãy nhấp vào dòng chữ thời gian đăng bài viết như ảnh phía dưới.

(copy link bài viết & lấy ID bài viết)

- Tiếp theo, bạn hãy copy link bài viết và thấy rằng link bài viết sẽ có các dạng:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1092813631094063&id=100010963090981

https://www.facebook.com/photo?fbid=1358566857645460&set=a.736151786553640

https://www.facebook.com/tu2khihi/posts/724771241602455

https://www.facebook.com/groups/Tools1s/permalink/829909737516701/

- Những dãy số được tô đỏ chính là ID bài biết, ID bài viết sẽ tương tự:
1358566857645460 (dạng 1).
- Để ID bài viết được đầy đủ quyền (dạng 2) thì bạn cần lấy thêm ID của profile/page/group - nơi được đăng bài viết đó.
- Để lấy ID của profile/page/group thì bạn vào FindidFB.Com, sau đó nhập link profile/page/group để lấy ID.

(Lấy ID profile/page/group)
- Sau khi đã lấy được ID profile/page/group thì bạn viết lại ID bài viết với định dạng sau:
736149239887228_1358566857645460 (dạng 2).
- Màu xanh chính là ID của profile/page/group, còn màu đỏ chính là ID bài viết.

2, Lưu ý về ID bài viết


- Đối với bài viết ở profile hoặc page thì bạn có thể sử dụng ID bài viết dạng 1, tức là dạng tương tự 1358566857645460.
- Còn nếu bài viết ở trong group thì bắt buộc phải sử dụng ID bài viết dạng 2, tức là dạng tương tự 736149239887228_1358566857645460.

Chúc bạn thành công!