Find Facebook Profile/Page/Group ID


(Lấy ID của profile, page, group Facebook)

(Chỉ lấy được 1 ID mỗi lần; không giới hạn số lần lấy; kết quả hiển thị trực tiếp trên màn hình)
(Lấy được số lượng lớn ID mỗi lần bằng danh sách link Facebook cần lấy; xem kết quả ở tab "Xem dữ liệu")

Lưu ý:

  • Dịch vụ Miễn phí sẽ không giới hạn số lần sử dụng, tuy nhiên mỗi lần chỉ lấy được 1 ID.

  • Đối với dịch vụ Trả phí: Dữ liệu sẽ được lưu trữ miễn phí 1 tháng. Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu hơn, bạn có thể nhấn vào nút "Gia hạn lưu trữ" trong phần "Xem dữ liệu". Còn dịch vụ Miễn phí sẽ hiển thị kết quả trực tiếp trên màn hình mà không lưu trữ vào tài khoản Tools1s.

  • Sẽ tự động hoàn trả số lượng Credits tương ứng với số lượng Link Facebook bị kiểm tra thất bại (nếu có đối với dịch vụ Trả phí).