Thông Báo:   Nếu các bạn có vấn đề đang thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, các bạn có thể tham gia nhóm chat Zalo tại đây: https://zalo.me/g/rsnwrb955 (Chỉ áp dụng cho những bạn sinh viên HCMUE)
  Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển đăng ký môn học dễ dàng!

Tool đăng kí học phần HCMUE


Thống kê:

Số lượng sinh viên sử dụng: 291
Số lượng lớp học đăng ký thành công: 56
Số lượt truy cập: 7061