Tool đăng kí học phần BUH

Những lợi thế cơ bản khi sử dụng tool này:
- Đăng ký môn học theo ý muốn thành công.
- Đăng ký thoải mái mà không xảy ra tình trạng: "The service is unavailable".
- Đăng ký được môn học ngay cả khi "Chưa đến thời hạn đăng ký môn học".

Thống kê:

Số lượng sinh viên sử dụng: 3
Số lượng lớp học đăng ký thành công: 7
Số lượt truy cập: 5749