Thông Báo:   Giờ đây bạn không còn phải nhập các Mã lớp học phần dài dòng nữa. Chỉ cần đăng nhập, sau đó bạn sẽ thấy bảng điều khiển đăng ký môn học dễ dàng!
  Tools1s đã update chức năng Chọn nhóm môn học cho tool này.
  Dạo gần đây (tháng 12/2020) có nhiều lời bàn tán không tích cực cho nên Tools1s chính thức bật yêu cầu nhập VIP CODE loại A để sử dụng tool này. Tool này chỉ dành cho những ai biết trân trọng nó. Xem các loại VIP CODE tại đây.

Tool đăng kí học phần BUH

Những lợi thế cơ bản khi sử dụng tool này:
- Đăng ký môn học, chọn nhóm theo ý muốn thành công.
- Đăng ký thoải mái mà không xảy ra tình trạng: "The service is unavailable".
- Đăng ký được môn học ngay cả khi "Chưa đến thời hạn đăng ký môn học". (Fixed)


Thống kê:

Số lượng sinh viên sử dụng: 880
Số lượng lớp học đăng ký thành công: 1132
Số lượt truy cập: 57287