Check Live Facebook UID (Facebook Profile & Page)

(Chỉ được nhập tối đa 300 UID; cần xác minh reCAPTCHA; sử dụng lại sau mỗi 1 giờ)
(Sử dụng bằng VIP CODE; Không có bất kì giới hạn nào)

Lưu ý:

  • Tool sẽ tự động lọc trùng và loại bỏ những UID không hợp lệ.

  • Dữ liệu kết quả sẽ KHÔNG được lưu trữ vào tài khoản Tools1s. Vì vậy, khi sử dụng tool xong, bạn cần sao chép hoặc tải xuống kết quả trước khi đóng tab trang web này.

  • Đối với dịch vụ Trả phí: Bạn hãy chọn loại VIP CODE và thời gian sử dụng VIP CODE phù hợp với nhu cầu sử dụng.