Dịch vụ mở khóa tên miền bị chặn trên Facebook


(Mở khóa các tên miền bị chặn chia sẻ trên FB)

Lưu ý:

  • Tỷ lệ mở chặn thành công là 100% đối với tất cả các trường hợp bị chặn bởi Facebook.
  • Ghi chính xác (các) tên miền cần mở chặn. Nếu ghi sai, thừa, dư thì sẽ không được hoàn trả tiền đã thanh toán.
  • Trong quá trình mở chặn, nếu như chúng tôi gặp phải trục trặc nào đó với tên miền của bạn thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu bổ sung thông tin đến bạn. Hãy kiểm tra tiến trình thường xuyên để không bỏ lỡ yêu cầu này.
  • Tên miền đã mở chặn thành công thì hầu như sẽ không bị Facebook chặn lại.


Giá: 200,000 VNĐ / 1 domain
Số lượng domain: 0
Thành tiền: 0 VNĐ