Đăng Nhập - Tự Động Reply Tin Nhắn Chờ - Tin Nhắn Bị Lọc

- Tool cho phép tự động trả lời tin nhắn chờ - tin nhắn bị lọc.
- Được cài nhiều nội dung và nhiều ảnh đính kèm khi auto reply.
- Có cả lệnh "requests off" và "requests on" trên FB để tắt/mở auto, tùy biến đa dạng.
- Các chức năng được xây dựng và bảo mật tuyệt đối.
- Đăng nhập ở phía dưới để sử dụng và xem cụ thể...


(Tích để chọn)
(Tích để chọn)