Đăng Nhập - Tự Động Thả Cảm Xúc (, ...) Tin Nhắn Trong Messenger

- Tool cho phép thả các loại cảm xúc phía dưới vào tin nhắn bất kì.
- Có chức năng cài tự động thả cảm xúc khi tin nhắn đến.
- Được chọn những người cần thả cảm xúc hoặc chọn những người không bao giờ thả cảm xúc.
- Có cả lệnh "emoji off" và "emoji on" trên FB để tắt/bật auto, tùy biến đa dạng.
- Các chức năng được xây dựng và bảo mật tuyệt đối.
- Đăng nhập token ở phía dưới để sử dụng và xem cụ thể...


Thống kê:

Số người đang cài auto: 2
Số người đã sử dụng thả tay: 130
Số người đã cài auto: 5
Số lượt sử dụng thả tay: 271
Số lượt cài auto: 127
Số lượng tin nhắn đã thả cảm xúc: 26263
Số lượt truy cập: 92129