Hiện tại tool chỉ có thể kiểm tra được email đã đăng ký Facebook hay chưa và KHÔNG thể kiểm tra được thông tin tài khoản Facebook từ email như trước bởi vì Facebook đã fix API này.
Tools1s sẽ nỗ lực để tìm ra phương án mới!
  Đây là bản nâng cấp của tool Quét uid, tên, năm đăng ký, thông tin nick trên Facebook từ email
Nhấp vào đây để xem các chức năng khác biệt!

Kiểm tra thông tin tài khoản Facebook từ Email


(Kiểm tra email đã đăng ký hoặc chưa đăng ký Facebook)

Captcha Login

Thống kê:

Số lượt sử dụng: 91110
Số lượng email đã check: 52830099
Số lượt truy cập: 303296