Hiện tại tool này sẽ tạm thời dừng hoạt động vì Facebook đã fix API này.
Tools1s sẽ nỗ lực để tìm ra phương án mới!
  Đây là bản nâng cấp của tool Quét uid, tên, năm đăng ký, thông tin nick trên Facebook từ email
Nhấp vào đây để xem các chức năng khác biệt!

Kiểm tra thông tin tài khoản Facebook từ Email


(Kiểm tra email đã đăng ký hoặc chưa đăng ký Facebook)

Captcha Login

Thống kê:

Số lượt sử dụng: 90741
Số lượng email đã check: 52811408
Số lượt truy cập: 270090